Les vidéos de Russie sur la danse folkloriqueAlexandrovsky 4677
Barinya Rassipucha 4678
Bielolitsa Kruglolitsa (2 vidéos) 4679
Charoshenjki Molodjenki 4680
Chastushky (2 vidéos) 4681
Espan 4682
Gorenka 4683
Hai Zelenenky 4684
Ja da Kalinuschku Lomala 4685
Kak pu Logo (2 vidéos) 4686
Kak u Nashikh u Vorot 4687
Karapyet 4688
Katja 4689
Kohanochka 4690
Korobuska (3 vidéos) 4691
Krakaviak 4692
Lebedushka (2 vidéos) 4693
Loegawonjka 4694
Mesats 4695
Moj Muschenjka 4696
Na Pechke Sizhu 4697
Na Stulijke Sisu 4698
Paliubila Petrusya 4699
Pas d'Espan 4700
Pivna Jagoda 4701
Pletyonka 4702
Podmoskovnyi Chorovod 4703
Polechka Kabluchkom 4704
Polka Koketka 4705
Seleneje Schito 4706
Senetyorikha 4707
Seni 4708
Sibirjatschki Djewotschki 4709
Stenka 4710
Techot Reckha 4711
Trava Moja Trava 4712
Troïka (2 vidéos) 4713
Troïka russe 4714
Vesyolaya Kadril 4715
Vo Sadu Li 4716
Vosle Sadu 4717
Waltz of the Bells 4718
Waltz Country Dance 4719
Weseni Chorovod 4720
Wollzhskaja Kadril 4721
Ya da Kalinushku Lomala (3 vidéos) 4722
Zimushka 4723

RUSSIE         VIDEOS