SÛSLÎ XANIM

(Turquie)          

1. Sûslî Xanim çû serayê
Mîr hoy mîr hoy mîrê min
Serê xwe kiriye belayê
Mîr hoy mîr hoy mîrê min
Sûslî Xanim tê ji beriyê
Mîr hoy mîr hoy mîrê min
Elba sir aliye si ye.
Ref. Şûşinga hêşîn, şerbeta şêrîn
Ta vexwar kanê para min.
2. Sûslî Xanim tê ji merekê
mîr hoy mîr hoy mîrê min
Berbisk avête kêlekê
Sûslî Xanim tê ji hemamê
Mîr hoy mîr hoy mîrê min
Destek tas e yek misîn e

Source : Noten, Texte und Infos zum Folkloretanz.


TURQUIE            TEXTES TURQUIE            TEXTES