ALLE VACKRE JÄNTERS
       

Kom där en speleman
som kan få lov till fela strängen.
Kom den som spela kan den lilla norska hambo svängen.
Alle i norges land fra byman opp till bonde drängen,
kom om du vill så ska du se.
Har du först på slagen får du icke fred.
Hör vor de låter fängande utöver ängarna.
Dansen gör felesträngerna,
alle vackre jänters hambo.
Gubbarna kommer farande fra alle garende.
Hej ropar alla karlarna alle vackre jänters hambo.
Har du gott humör
och är du i vigör,
här dricks nock ej likör för dansen gör dig yr.
Kom då lille vän,
om och om igen,
till sola sprätter ska vi danse den.
Runt om fra alle svennerne byarne, gränene,
dans, rop och spelemänene,
alle vackre jänters hambo.
För far en hivande takt känn för en enkene makt.
Sen åter alle synnene lockar fram minnene.
Den gör selv gamlingen sprak.
Dansen går lätt son en lek.
Kam alle vackre jänter kom igen och la oss få en lustig hambo.
Runt i departemangerne och restaurangerne,
förer för denne gangerne.
Alle vackre jänters hambo.
Till och med diplomaterna och advokaterna
lysstrar med frid i gaterna.
Alle vackre jänters hambo
Denne melodi är ingen symfoni.
Nej den är lys och fri och gör dig glad och fin.
Fine klare kväll med kastebåte skräll.
Du danser den i stråk och fele gnäll
Ut över alle hejarne och sätervejarne,
där trallar over dejerne.
Alle vackre jänters hambo

Source : MIT Folk Dance Club.


TEXTES SUEDE            TEXTES