STARO ORO
(GUSTA MI MAGLA PADNALA MORE)

(Serbie)          

GUSTA MI MAGLA PADNALA MORE
GUSTA MI MAGLA PADNALA
NA TOJ MI RAVNO KOSOVO MORE
NA TOJ MI RAVNO KOSOVO

NIŠTA SE ŽIVO NE VIDI MORE
NIŠTA SE ŽIVO NE VIDI
DO JEDNO DRVO VISOKO MORE
DO JEDNO DRVO VISOKO

POD NJIM MI SEDI TERZIJE MORE
POD NJIM MI SEDI TERZIJE
ONO MI ŠIJE JELEČE MORE
ONO MI ŠIJE JELEČE

KOL'KO SU ZVEZDE NA NEBO MORE
KOL'KO SU ZVEZDE NA NEBO
TOL'KO SU ŠARKE NA NJEGO MORE
TOL'KO SU ŠARKE NA NJEGO

Source : La Ronde de Rouen.

TEXTES SERBIE            TEXTES