KOROBUSHKA
       

Traduction : La boîte du colporteur.
Oi, palna, palna karobushka
yest i sitits i parcha.
Pazhalei dusha zaznobushka
maladyets kava plicha!

Vidi, vidi v rozh visokuyu.
Tam do nochki pasizhu
i zavizhu chernaokuyu
fsye tavari razlazhu.

Tsenyi sam platil ney malie.
Nye targuysa, nye skupis.
podstavlyay-ka gubi alie,
blyizhe k milamu sadis!

Vot i pala noch tumanaya
shchyot udali maladyets.
Chu idyot prishla zhilanaya,
pradayot tavar kupyets.

Katya byeryezhna targuyitsa,
vsyo bayitsa piridat.
Parin zdivitsi tsiluyitsa
prosit tsenu nabavlyat.

Znayit tol'ka noch glubokaya,
kak paladili anyi
raspryamis ti rosh visokaya
taynu svyata sokhranyi.

Oi likhka, likhka karobushka,
plyech nye ryezhet ryemeshok!
A fsyevo vzyala zaznobushka
biryuzovi pirstyenyok.

Ce chant est extrait du poème de Nikolai Nekrasov intitulé Korobeinikov.


RUSSIE            TEXTES RUSSIE            TEXTES