DIN CÎNTECELE NEAMULUI ROMÂNESC

(Roumanie)          

Să-şi cînţi, cobzar bătrin, ceva,
Să-şi cînţi, ce şai bine,
Că vin ţi-oi da, şi bani ţi-oi da,
Şi haina de pe şine !
2 fois.

Să-şi cînţi, cobzar bătrin, ceva,
Să-şi cînţi şi din chitară,
Că doar s-o isprăvi cîndva
O viaţă-atît de-amară !
2 fois.

Să-şi cînţi, cobzar, din cobzar ta
Povestea de iubire,
Ce ş-a făcut ca să tresar
De-atîta fericire.
2 fois.

Lăsaţi-mă lîngă pahar,
De viaţă nici nu-şi pasă !
Eu sînt copilul nişănui
Şi n-aş nici banim nici casă...
2 fois.

Lăsaţi-mă in fund să stau
În crîşma-ntunecată,
Să beau, să plîng şi-apoi să cînt,
Căci aş iubit o fată...
2 fois.


TEXTES ROUMANIE            TEXTES