ASEARĂ VÂNTUL BĂTEA

(Roumanie - Olténie)          

La la la... la-la-la-la... (x4)La la la... la-la-la-la... (x4)
Asară vântul bătea,
Da di da di da da ra
Badea-n braţe mă strângea,
Da di da di da da
Asară vântul bătea,
Da di da di da da ra
Badea-n braţe mă strângea.
Da di da di da da
Ce soir le vent souffla*,
Da di da di da da ra
Mon amour m'a serrée dans ses bras,
Da di da di da da
Ce soir le vent souffla,
Da http://lyricstranslate.com di da di da da ra
Mon amour m'a serrée dans ses bras,
Da di da di da da
De-ar fi bătut vântul mult,
De-ar fi bătut vântul mult,
M-ar fi strâns de m-ar fi rupt,
M-ar fi strâns de m-ar fi rupt.
Si le vent avait soufflé plus fort,
Si le vent avait soufflé plus fort,
Il m'aurait serrée jusqu'à ce que je sois brisée,
Il m'aurair serrée jusqu'à ce que je sois brisée.
La la la... la-la-la-la... (x4)La la la... la-la-la-la... (x4)
Dar noroc că vântu-a stat
Da di da di da da ra
Şi bădiţa m-o lăsat,
Da di da di da da
Dar noroc că vântu-a stat
Da di da di da da ra
Şi bădiţa m-o lăsat.
Da di da di da da
Mais une chance que le vent s'est calmé
Da di da di da da ra
Et que mon amour m'a laissée,
Da di da di da da
Mais une chance que le vent s'est calmé
Da di da di da da ra
Et que mon amour m'a laissée,
Da di da di da da
Dar a plecat supărat,
Dar a plecat supărat
Că n-am stat la sărutat,
Că n-am stat la sărutat.
Mais is est parti fâché,
mais il est parti fâché
Parce que je ne l'ai pas laissé m'embrasser,
Parce que je ne l'ai pas laissé m'embrasser.
Tra la tra... la-la-la-la...
La la la... la-la-la-la... (x3)
Tra la tra... la-la-la-la...
La la la... la-la-la-la... (x3)
Că eu cât trăiesc pe lume
Da di da di da da ra
Bădiţii nu-i zic pe nume,
Da di da di da da
Că eu cât trăiesc pe lume
Da di da di da da ra
Bădiţii nu-i zic pe nume.
Da di da di da da
Qu'aussi longtemps que je vis dans ce monde,
Da di da di da da ra
Je n'appelle pas mon amour par son nom
Da di da di da da
Qu'aussi longtemps que je vis dans ce monde,
Da di da di da da ra
Je n'appelle pas mon amour par son nom
Da di da di da da
Că-i zic „puişor” şi „pui”,
Că-i zic „puişor” şi „pui”,
Este-al meu şi sunt a lui,
Este-al meu şi sunt a lui.
Que je lui dise "chou" et "chéri ",
Que je lui dise "chou" et "chéri ",
Il est à moi et je suis à lui,
il est à moi et je suis à lui.
Rai rai rai ra-ra-ra-ra
La la la... la-la-la-la... (x3)
Rai rai rai ra-ra-ra-ra
La la la... la-la-la-la... (x3)
Asară vântul bătea,
Da di da di da da ra
Badiu-n braţe mă strângea,
Da di da di da da
Dar noroc că vântu-a stat
Da di da di da da ra
Şi bădiţa m-o lăsat.
Da di da di da da
Ce soir le vent souffla*,
Da di da di da da ra
Mon amour m'a serrée dans ses bras,
Da di da di da da
Mais une chance que le vent s'est calmé
Da di da di da da ra
Et que mon amour m'a laissée.
Da di da di da da

TEXTES ROUMANIE            TEXTES