ADA'S KUJAWIAK

(Pologne)          

Na wierzbowym listku sl/owik list pisze
a gdy juz/ napisal/, przerwal/ wiatr cisze/,
przerwal/ listek, przerwal/, zanio/sl/ go wios/nie,
potem przysiadl/ na sos/nie.
I skine/l/a re/ku i wnet wyszl/o sl/on/ce,
sl/ownik strzepna/l/ pio/rka i po l/a/ce
dana, dana poszl/a piosnka
od samego rana.
Ksie/z/yo juz/ sie/ za jasna/ ozapka/ chmur skl/onil/
kiedy wiosna listek wzie/l/a w swe dl/onie,
przeczytal/a sl/owa, w kto/rych byl/ smutek,
z/al sl/owika i nuty.

Source : Heuvel Top.

TEXTES POLOGNE            TEXTES