OJ TI PILE (Lesnoto)

( Macédoine)

Oj ti pile, slavej pile,
ja zapej mi edna pesna,
ja zapej mi edna pesna,
edna pesna žalovita.
Što se čuje na daleku,
na daleku preku Vardar?
Tam se bije slaven junak,
slaven junak Pitu-Guli.

Source : MIT Folk Dance Club.

TEXTES MACEDOINE            TEXTES