DEVOJČE, DEVOJČE

( Macédoine)

/ Devojče, devojče, crveno jabolče, /
/ ne stoj sproti mene, izgorev za tebe. /
Mädchen, Mädchen, rotes Äpfelchen,
steh nicht neben mir, ich brenne für dich.
/ Izgorev za tebe kako len za voda, /
/ kako len za voda, bosilok za senka. /
Brenne, Liebster, brenne, ich brenne auch,
ich brenne auch, kann nichts dagegen tun.
/ Gori, ludo, gori, i jas taka goram, /
i jas taka goram kako len za voda,
kako len za voda, bosilok za senka.
Brenne, Liebster, brenne, ich brenne auch,
ich brenne auch, wie der Flachs nach Wasser,
Wie der Flachs nach Wasser, das Basilikum nach der Rose.

Source : MIT Folk Dance Club.

TEXTES MACEDOINE            TEXTES