AMALEL SHIR

( Israël)

Amalel Shir

Ayumah behar hamor ali lach uvaseri.
Venashir beshir mizmor benigun leyotzri.
Lefaneiha, lefaneiha, bnei malach hamonim.
Vehi tashir, vehi tashir, bekol shirah ne'imah:
Hei, hei,...

Veta'ali bechen mibor. le'afrech tin'ari:
Umiyayin shehu shamur. tni li ve'ashkeri:
Zmirot shir, zmirot shir, vehaf'tzachat renanim.
Vekol halel, vekol halel, betoch kodesh p'nimah:
Hei, hei,...

Beshirei neginotav. azamer besimchati:
Ve'azkir litzd'kotav. be'ozi vezimrati:
Sh'chakim hem, sh'chakim hem, vegalgalim nechonim.
Yafat ayin, yafat ayin, bezivah ta'atzimah:
Hei, hei,...
Texte : R. Shalom Shabazi - Musique : Avihu Medina - Chorégraphie : Maman Schlomo - 1981.

Source : Danses d'Israël


ISRAEL            TEXTES ISRAEL            TEXTES