EGY PAR TANC MEZOSEGROL

(Hongrie)          

Én az éjjel nem aludtam egy órát
Hallgattam a régi babám panaszát,
Éjfél után sejehaj, kezdtem elszenderedni,
Jaj de bajos, ki egymást nem szereti
Úgy meguntam ezt a legényt szeretni,
De még jobban a gyűrűjét viselni,
Csütörtökön, sejehaj, megmondom az anyának
Köszönöm a jóságát a fiának.
Verje meg az Isten a te anyádat
Mert csinálta bolonduljak utánad.
Zúgjál erdő, sejehaj, csendülj mező, falevél
Szeresd babám, kit idáig szerettél.
Szivaroztam, megégettem a számat.
Odahaza más öleli a babámat.
Más öleli, sejehaj, másnak ül az ölébe,
Más kacsingat két fekete szemébe.
Széles a víz, keskeny a híd felette,
Rólad babám minden gondot leveszem
Úgy felejtsem, sejehaj, hogy még eszembe sem jutsz
Jóságodért fizessen meg, meg a Jézus

Source : Dunav.

TEXTES HONGRIE            TEXTES