ZVARNIÁRA

(Grèce)          

1. Aide ne sou to ipa, mia ke dhio Panajo.
Aide ne sou to ipa, tris mi pandreftis:
Ref. Jourja, Jourja, Jourja sta paliourja.
Jourja, Jourja, more, Jourja sta paliourja.
2. Aide kia tha pandreftis, jas' mor' Panajoula.
Aide ti kalo thatis, jassou pana Panajoula.

Source : Noten, Texte und Infos zum Folkloretanz.


GRECE            TEXTES GRECE            PAROLES