ISVOROS

(Grèce)          

Penti pidia puligirna,
Ale ki tessira nikitiana,
Ki tessira nikitiana,
Ale ki tri kaliviotika.
Ki tri kaliviotika,
Ale ton isvuru anevinan,
Ton isvuru anevinan,
Ale anevinan katevinan.
Anevinan katevinan,
Ale na djiun tis isvuriotisis,
Na djiun tis isvuriotisis,
Ale tu pia in i aspri ki i kali,
Tu pia in i aspri i kali,
Ale tu pia in i umurfoteri.
Tu pia in i umurfoteri,
Ale kamia ki den tus arisi,
Kamia ki den tus arisi,
Ale mon i papagiurgakina,
Non i papagiurgakina,
Ale opou fori tun alatza.

TEXTES GRECE            TEXTES