CHALAI

(Grèce)          

1. // Angelos me ta ftera //
// Ke me to stavron so sher //
// Erthen ke nementze mas,
me t agrion to chaber. //
2. // Tha perome tin odhon //
// O theon do tha fotiz //
// Kapote na kloskoumes,
to meneman at oriz. //
3. // Vai emas aili emas //
// Pou ebekativame //
// Aikon tranon gagon,
alo poudhen k' idhame. //

Source : Noten, Texte und Infos zum Folkloretanz.


GRECE            TEXTES GRECE            TEXTES