NABRALA JE

(Croatie)          

Nabrala je jagode petrovke, srce moje.
Nabrala je jagode petrovke, srce moje.
Na livadi zumbul cvetek zeleni,
Jagoda malena, jagodica crlena,
Pozdravi mi v Med-imurju dragoga.
Nabrala je tri kitice cvetja, srce moje.
Kaj nabrala dragomu je dala, srce moje.
Na livadi zumbul cvetek zeleni,
Jagoda malena, jagodica crlena,
Pozdravi mi v Med-imurju dragoga.
Source: DUNAV     

TEXTES CROATIE            TEXTES