Descriptions
de danses folkloriques
norvégiennes
En français
Alle Manns Marsj 9391
Fireturen 9392
Lasse Gar i Ringen 9393
Seksmannsril 9394
Les Sept Pas 9395

En anglais
Alixs Barnemasurka 9396
Alle Manns Marsj 9397
Attetur 9398
Attetur fra Asker 9399
Attetur Med Mylne 9400
Barnereinlender 9401
Dobbel Reinlender 9402
Dola Masurka 9403
Eg Rodde Meg Ut 9404
Eikerril 9405
Feiar Med Vals 9406
Finnskogspols 9407
Firetur fra Romerike 9408
Flaks fra Meraker 9409
Gammerl Reinlender 9410
Halling 9411
Hans Og Hånån 9412
Hansens Masurka 9413
Innherredspols 9414
Jeg Gikk meg u i Lunden Gronn 9415
Jig Circle 9416
Klappdans fra Henning 9417
Komletro 9418
Korsdans 9419
Krossadans Med Seks 9420
Krossadans Med Tre 9421
Linerender 9422
Lottista 9423
Lunden Gronn 9424
Lunden Reinlender 9425
Margot's Valsen 9426
Masurka 9427
Norsk Masurka 9428
Norwegian Mountain March 9429
Norwegian Polka 9430
Oppdalsril 9431
Pariserpolka (Polka) 9432
Per Spelmann 9433
Polka med Stoyt 9434
Reinlander 9435
Reinlendar Med Turar 9436
Reinlender fra Vestlandet 9437
Ril fra Vegardshei 9438
Rodals Reinlender 9439
Rørospols (1) (2) (3) 9440
Rugen 9441
Sandsvaerril 9442
Scandinavian Polka (Polka) 9443
Seierstad-Hopsa 9444
Sekskorsedans 9445
Seksmannsril 9446
Les Sept Pas 9447
Skrupolka (Polka) 9448
Snuspolka (Polka) 9449
Sorlandsspringar 9450
Springpolka etter Arnesen (Polka) 9451
Springpols 9452
Stabberinglender 9453
Stigaren 9454
Stjernetur 9455
Stopparen 9456
Strekkbukse Polka 9457
Sunnmores Reinlendar 9458
Telespringar-Telegangar 9459
Tremannsril 9460
Tretur 9461
Tretur fra Hordaland 9462
Tridans fra Meraker 9463
Tyrolervals (Valse) 9464
Vals Mixer (Valse) 9465
Varsouvienne 9466
Vassdragspolka 9467
Vesle Kari Var 9468
Vossarull (1) (2) 9469
Wienerkryss from Hardanger 9470

NORVEGE         DESCRIPTIONS